Wie zijn wij?

InterActing is een non-profit theaterschool die jongeren met autisme via improvisatievaardigheden helpt om sociaal weerbaarder en zelfbewuster te worden. 

Voor tieners met autisme zijn sociale interacties vaak een grote uitdaging. Ook komen ze in de leeftijd dat ze beseffen dat ze ‘anders’ zijn dan hun leeftijdgenoten. Het maken van vrienden en vriendinnen is lastiger voor hen en ze kunnen zich onbegrepen en geïsoleerd voelen.

InterActing is een theaterschool en ontmoetingsplek ineen. In een veilige omgeving leren de deelnemers spelenderwijs sociaal begrip en flexibiliteit, want de beste manier om te leren, is om met elkaar plezier te hebben. Bovendien is het cool om net als een acteur, actrice of YouTuber op het podium te staan.

Het Boom Chicago team van trainers en ondersteunende medewerkers leren de tieners hoe ze met anderen kunnen samenwerken, hoe ze elkaars ideeën kunnen aanvullen en hoe ze met veel plezier van anderen kunnen leren. Scriptgedrag wil InterActing in het theater ombuigen naar zinvolle interactie. Van imitatie via conversatie naar improvisatie.

Onze aanpak

Om sociaal vaardig te worden, bereiden we de deelnemers via improvisatie technieken voor op het onverwachte. Improvisatie is een vorm van theater waarbij er geen gebruik wordt gemaakt van een script. Er liggen basisprincipes aan ten grondslag zoals ‘Yes And’, die essentieel zijn om elkaars ideëen aan te vullen en een band te ontwikkelen met de ander. Improviseren en communiceren doe je op zijn minst met zijn tweeën!

De voordelen van onze aanpak op een rij:

 • Lol: plezier hebben versterkt de motivatie en vermindert stress. Theater en improvisatie voeden spelenderwijs de humor en het lachen. Het is een leuke en veilige manier om met anderen samen te werken en het levert veel ontspanning op.
 • Zelfvertrouwen: Risico’s durven nemen speelt een grote rol bij improvisatie. Ook het leren hoe je zelf presenteert is belangrijk. De jonge acteur leert om op zijn eigen ideeën en vaardigheden te vertrouwen.
 • Verbeeldingskracht: Albert Einstein zei het al: “Verbeeldingskracht is belangrijker dan kennis”. Het maken van creatieve keuzes, het bedenken van nieuwe ideeën, en het opfrissen van vertrouwde stof, is essentieel bij improvisatie en drama.
 • Empathie: Rollen spelen vanuit verschillende situaties en perspectieven promoot medeleven en tolerantie voor meningen en gevoelens van anderen. Acteren draait om het begrijpen van
  emoties en hoe die uit te drukken.
 • Communicatieve vaardigheden: Theaterspel vergroot de verbale en non-verbale manier om ideeën voor het voetlicht te brengen. Het verbetert de stemoverdracht, de articulatie van woorden, vloeiend een taal kunnen spreken, en de overtuigingskracht. Luister- en observatietechnieken verbeteren eveneens.
 • Probleemoplossend: De jonge acteurs krijgen les in hoe te communiceren met het publiek in de wie, wat, waar en waarom-vorm. Improvisatie bevordert snel oplossend gericht denken. Je leert soepeler in het leven te staan.
 • Uitlaatklep voor gevoelens: Alsof-spel en drama geven de jonge acteur de gelegenheid om
  een palet aan gevoelens te etaleren. Agressiviteit en spanning worden in een veilige
  omgeving gekanaliseerd, en verminderen asociaal gedrag.
 • Sociaal bewustzijn: Legenden, mythen, gedichten, verhalen en toneel die verwerkt worden in opvoeringen, leren de jonge acteur iets over sociale verschillen tussen andere culturen, van zowel vroeger als nu.
 • Lichaamskracht en prikkelverwerking: lichaamsbeweging in het theater verbetert flexibiliteit, coördinatie, balans en controle.

MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Rozengracht 117, 1016LV Amsterdam

RSIN: 859009026