Wat is het

Inter-Acting leert de kinderen door theater en improvisatie spelenderwijs spontaan, sociaal, en flexibel met elkaar om te gaan, waarbij het plezier voorop staat.

Tieners met autisme ondervinden vaak grote problemen met het voeren van een ‘normaal’ gesprek. Spontane interactie en communicatie, zoals wij dat in het ‘gewone’ sociale verkeer kennen kan een echte uitdaging zijn. Ook komen ze in de leeftijd dat ze beseffen dat ze ‘anders’ zijn dan hun leeftijdgenoten. Het maken van vrienden en vriendinnen is lastiger voor hen en ze kunnen zich onbegrepen en geïsoleerd voelen.

Inter-Acting is een theaterschool en ontmoetingsplek ineen. In een veilige omgeving leren de deelnemers spelenderwijs sociaal begrip en flexibiliteit, want de beste manier om te leren, is om met elkaar plezier te hebben. Bovendien is het ‘cool’ om acteur of actrice te zijn.

Met de basisprincipes van het improvisatietheater gaan de professionele acteurs en actrices, tezamen met de begeleiders van ChildCenter, met de tieners aan het werk. Ze ervaren hoe ze met anderen kunnen samenwerken, hoe ze elkaars ideeën kunnen aanvullen en hoe ze met veel plezier van anderen kunnen leren. Scriptgedrag wil Inter-Acting in het theater ombuigen naar zinvolle interactie. Van imitatie via conversatie naar improvisatie.

Onze aanpak

Bij jongeren met communicatieve uitdagingen moet niet de nadruk liggen op vaardigheidstraining maar op training van sociaal begrip en sociale flexibiliteit. Structuur aanbieden is belangrijk maar moet een middel zijn, geen doel op zich.

Sociale vaardigheden worden bij kinderen met interactieproblemen doorgaans getraind met een gedragsmatige aanpak (het repeteren van gewenst gedrag), in de veronderstelling dat die in soortgelijke, nieuwe situaties toegepast kunnen worden. Te vaak wordt met deze aanpak meer het ritualistisch gedrag versterkt en het geheugen getraind, en niet de sociale flexibiliteit.

Om sociaal vaardig te worden, bereiden we de deelnemers via improvisatie technieken voor op het onverwachte. Improvisatie is een vorm van theater waarbij er geen gebruik wordt gemaakt van een script. Er liggen basisprincipes aan ten grondslag zoals ‘Yes And’, die essentieel zijn om elkaars ideëen aan te vullen en een band te ontwikkelen met de ander. Improviseren en ommuniceren doe je op zijn minst met zijn tweeen!

De voordelen van onze aanpak op een rij:

Lol

Plezier hebben versterkt de motivatie en vermindert stress. Theater en improvisatie voeden spelenderwijs de humor en het lachen. Het is een leuke en veilige manier om met anderen samen te werken en het levert veel ontspanning op.

Zelfvertrouwen

Risico’s durven nemen speelt een grote rol bij improvisatie. Ook het leren hoe je zelf presenteert is belangrijk. De jonge acteur leert om op zijn eigen ideeën en vaardigheden te vertrouwen.

Verbeeldingskracht

Albert Einstein zei het al: “Verbeeldingskracht is belangrijker dan kennis”. Het maken van creatieve keuzes, het bedenken van nieuwe ideeën, en het opfrissen van vertrouwde stof, is essentieel bij improvisatie en drama.

Empathie

Rollen spelen vanuit verschillende situaties en perspectieven promoot medeleven en tolerantie voor meningen en gevoelens van anderen. Acteren draait om het begrijpen van emoties en hoe die uit te drukken.

Communicatieve vaardigheden

Theaterspel vergroot de verbale en non-verbale manier om ideeën voor het voetlicht te brengen. Het verbetert de stemoverdracht, de articulatie van woorden, vloeiend een taal kunnen spreken, en de overtuigingskracht. Luister- en observatietechnieken verbeteren eveneens.

Probleemoplossend

De jonge acteurs krijgen les in hoe te communiceren met het publiek in de wie, wat, waar en waarom-vorm. Improvisatie bevordert snel oplossend gericht denken. Je leert soepeler in het leven te staan.

Uitlaatklep voor gevoelens

Alsof-spel en drama geven de jonge acteur de gelegenheid om een palet aan gevoelens te etaleren. Agressiviteit en spanning worden in een veilige omgeving gekanaliseerd, en verminderen asociaal gedrag.

Sociaal bewustzijn

Legenden, mythen, gedichten, verhalen en toneel die verwerkt worden in opvoeringen, leren de jonge acteur iets over sociale verschillen tussen andere culturen, van zowel vroeger als nu.

Lichaamskracht en prikkelverwerking

Lichaamsbeweging in het theater verbetert flexibiliteit, coördinatie, balans en controle.

SCHRIJF JE IN OP ONZE NIEUWSBRIEF

InterActing@boomchicago.nl

Rozengracht 117, 1016LV Amsterdam

RSIN: 859009026