ANBI en codes

InterActing heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Giften kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Op deze pagina vindt u alle gegevens die verplicht openbaar dienen te zijn in het kader van de ANBI regelgeving.

Algemene Gegevens
Postadres: Rozengracht 117, 1016LV Amsterdam
Bezoekadres: Rozengracht 117, 1016LV Amsterdam

Statutaire Naam: Stichting InterActing

RSIN of fiscaal nummer: 859009026

Contactgegevens
Telefoon: 06 – 53 671 652
Website: https://interacting.amsterdam/
Algemeen e-mailadres: saskia@boomchicago.nl

De 3 Codes
InterActing onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code. InterActing ontvangt steun van het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. InterActing ondersteunen? Stuur een mail naar zakelijk leider Saskia Maas: saskia@boomchicago.nl.

Het Bestuur van InterActing bestaat uit de volgende leden:
Saskia Maas (voorzitter)
Jeroen Klompenhouwer
Tomer Zakai

Beloningsbeleid bestuur; bestuursleden ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
Beloningsbeleid directie en personeel is conform de CAO Toneel en Dans

 

U kunt onze ANBI Status hier bekijken.

Laat ons spelen!

InterAction is een non profit theatershool en zonder de hulp van onze donateurs zijn we nergens.

Wil je meer zien?

InterActing is een veilige plek waar we theater maken en plezier hebben zowel op het podium als daarbuiten.