Saskia spreekt op het Nationaal Autisme Congres 2023

Saskia spreekt op het Nationaal Autisme Congres 2023

Afgelopen vrijdag sprak onze mede-oprichter Saskia Maas op het Nationaal Autisme Congres over InterActing. Hoofdtrainer Jake Lefebvre en klassenassistent Tristan Bannerman leidden twee op improvisatie gebaseerde oefeningen met het publiek, zodat ze konden ervaren wat de InterActing-studenten elke week leren. De sessie werd afgesloten door drie InterActing-studenten Aidan, Tennessee en Daniel die onder gejuich en applaus een korte improvisatieshow opvoerden.

Het NAC is van oudsher een wetenschappelijk congres, met name bedoeld voor autisme professionals, zoals psychiaters, psychologen, pedagogen, neurologen, maar ook logopedisten, schoolartsen en therapeuten.

Saskia vertelde hoe ze vijf jaar geleden InterActing startte samen met mede-oprichter Pim Donkersloot van Child Center. Saskia is ervan overtuigd dat flexibiliteit een spier is die je kunt trainen. Ze gelooft ook dat als je een kind behandelt zoals het is, dan zal het zo blijven. Als je een kind behandelt zoals je zou willen dat het wordt, breng je hem op het pad naar die bestemming.

Dat is precies wat ze wil bereiken met InterActing. We helpen jongeren met autisme door middel van improvisatievaardigheden om sociaal weerbaarder en zelfverzekerder te worden. We leren ze op een speelse manier spontaan met elkaar om te gaan en voort te bouwen op elkaars ideeën. En het belangrijkste is dat ze plezier hebben en een plek hebben om vrienden te maken.

Deze benadering wordt sterk ondersteund door onderzoek dat in de VS is gedaan door de speciale gast van het NAC, professor Matthew Lerner van de Stony Brook University in New York, die een keynote gaf over Rethinking Social Outcomes Across the Spectrum and the Life Course.

Hij onderschrijft ook het feit dat het vermogen om contact te maken met leeftijdsgenoten en vriendschappen te sluiten een van de meest cruciale en complexe ontwikkelingen in de jeugd is. Hoewel dit vermogen zich voor de meeste kinderen gemakkelijk ontwikkelt, ervaren jongeren in het spectrum aanhoudende sociale uitdagingen. Zijn onderzoek richt zich op het begrijpen van mechanismen van en het ontwikkelen van interventies voor sociaal en emotioneel functioneren (in het bijzonder relaties met leeftijdsgenoten) bij kinderen en adolescenten met autisme. Hij heeft eveneens improvisatie theater ingezet voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden en begrip.

Saskia en Matthew spraken op de conferentie hun intentie uit om samen te werken aan toekomstige programma’s en onderzoek samen met professor Sander Begeer van de Vrije Universiteit en dr. Kirstin Greaves-Lord van de Rijksuniversiteit Groningen.

Laat ons spelen!

InterAction is een non profit theatershool en zonder de hulp van onze donateurs zijn we nergens.

Wil je meer zien?

InterActing is een veilige plek waar we theater maken en plezier hebben zowel op het podium als daarbuiten.